Leśne Skrzaty

Turnusy wakacyjne 2017

OFERTA  PÓŁKOLONII  LETNICH ORGANIZOWANYCH  W PRZEDSZKOLU  „LEŚNE  SKRZATY” W TERMINIE  03.07.- 31.08.2017.

W czasie wakacji letnich ( od 03.07.2017 do 31.08. 2017 ) w Anglojęzycznym  Przedszkolu „Leśne Skrzaty” będą się odbywać półkolonie dla dzieci w wieku przedszkolnym( 3-6 lat).

 

Oferujemy ciekawą, rozwijającą zabawę połączoną z nauką języka angielskiego.

Zajęcia organizujemy w następujących turnusach:

 

Półkolonie „Wakacje u Leśnych Skrzatów”  realizujemy w tygodniowych  ( od poniedziałku do piątku) cyklach tematycznych.

 

WAKACYJNE  TYGODNIOWE   BLOKI   TEMATYCZNE

WAKACJE 2017

 

Turnus I ( 3- 07.07) „Góry, morze, las, jezioro- gdzie Rodzice nas zabiorą …?”

Turnus II ( 10 - 14.07) „ Na ludową nutę” 

Turnus III (17 - 21. 07) „ Kubusiowi  Przyjaciele  Natury ”

Turnus IV (24 - 28.07) „ Pol i Polka uprawiają sport”

Turnus V ( 31.07 -  05.08) „ Owocowy zawrót głowy”

Turnus VI ( 07.08 - 11.08) „ZDROJEK – Mamo, Tato, wolę wodę”

Turnus VII ( 14.08 - 18.08) „Rękodzieło”

Turnus VIII ( 21.08 - 31.08) „Wakacyjny  Kogiel – Mogiel”

 

Dla  uczestników  będziemy organizować zajęcia rekreacyjne, muzyczne, plastyczne, teatralne, gry, zabawy, konkursy.

Wszystkie działania edukacyjne będą odbywać się z wykorzystaniem języka angielskiego

 

Półkolonie odbywają się w dwóch wariantach czasowych :

 1.  9.00 – 14.00 ( 5 godz.), wyżywienie:  II śniadanie, zupa, II danie

 2.  9.00 -  17.00 ( 8 godz.), wyżywienie:  II śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek

 

Opłaty za półkolonie wynoszą:

Za jeden turnus – opcja 9.00- 14.00( 5 godz.)- 200 zł

                                 opcja 9.00- 17.00( 8 godz.)- 250 zł 

Za dwa lub więcej turnusów – 10% zniżki.

 

 

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest przestrzeganie opracowanego REGULAMINU PÓŁKOLONII (zamieszczony poniżej).

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII JĘZYKOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ  ANGIELSKOJĘZYCZNE  PRZEDSZKOLE „LEŚNE  SKRZATY”


1. Półkolonie są organizowane w czasie wakacji letnich, jeden turnus obejmuje okres 5  dni roboczych 

2. Na półkolonie przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat.

3. Zapisu na półkolonie dokonują rodzice lub opiekunowie, wypełniając ,,Kartę zgłoszenia" w biurze przedszkola.

4. Wychowawcy prowadzą dziennik zajęć z listą obecności.

5. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.00  oraz 9.00- 17.00 w pomieszczeniach Anglojęzycznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Sochaczewie ,ul. Dewajtis 25.

6. Rodzice i dzieci zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom wychowawców, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ładu i porządku oraz punktualności w przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka.

7. Półkolonie prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, sprawujący bezpośrednią opiekę i nadzór nad dziećmi.

8. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dzieci.

9. Wpłat należy dokonywać z góry,  w biurze przedszkola.