Leśne Skrzaty

Koncert edukacyjny - na orientalną nutę

Koncerty edukacyjne to połączenie muzyki kameralnej, poezji dla dzieci oraz zabaw muzycznych i ruchowych. Najważniejsze cele autorów to kształtowanie przyszłych odbiorców sztuki, wyrabianie twórczej, a nie konsumpcyjnej postawy u dzieci, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i zainteresowań artystycznych. Ważnym elementem projektu jest współpraca twórców różnych dziedzin sztuki, a także inspirowanie twórczością dziecięcą. 

Zerknijcie do galerii.