Leśne Skrzaty

Ku potrzebom dzieci

Drodzy Państwo,

priorytetem naszej działalności jest zapewnienie „skrzacim” wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

Podczas obecnej sytuacji także nie zasypiamy gruszek w popiele, ciągle szkolimy się i rozwijamy, wzbogacamy naszą pracę o nowatorskie metody, i o te , które z powodzeniem, od wielu lat , stosują placówki dydaktyczne na całym świecie. 

 

Aktualnie wprowadzamy:

 

Metodę symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg koncepcji prof. Jagody Cieszyńskiej, jeden z elementów Metody Krakowskiej, zwanej przez nas metodą wczesnej nauki czytania, stosowana, min. by zwiększać możliwości intelektualne dzieci. Zaczynamy od małych kroków, by od nowego roku szkolnego wystartować z programem, który pozwoli nam uzyskać certyfikat MK.

 

Elementy metody Marii Montessori. Metoda i wykorzystywane w niej pomoce montessoriańskie dotyczą każdej dziedziny nauczania. Z  pomocą , np. materiałów do ćwiczeń z życia praktycznego można się nauczyć: dbania o otoczenie i siebie samych, radzenia sobie z podstawowymi czynnościami samoobsługi oraz zachowania w kontaktach międzyludzkich. Popularne dziś zabawki uczące wiązania sznurowadeł czy zapinania guzików mają swoje źródło w pomocach edukacyjnych wymyślonych przez Marię Montessori. W prosty sposób, przedmiotami dostosowanymi wielkością do małej rączki, dzieci mogą uczyć się skomplikowanych czynności, obserwowanych na co dzień u dorosłych.

Wprowadzamy Montessoriańskie Środy,  podczas których będziemy pracować, uczyć się i bawić wykorzystując  elementy pedagogiki Marii Montessori. 

 

Metodę Integracji Sensorycznej SI .

Projekt powstał w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, sprawności motorycznych i manualnych czy koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Jego celem jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów naszych podopiecznych, a także rozwój mowy oraz świadomości przestrzeni i działania.

Ten projekt stanie się, obok anglojęzyczności, naszym flagowym. Obok certyfikowanych terapeutów SI pracować tą metodą będą także nasi nauczyciele- po odbyciu certyfikowanych kursów i szkoleń. Planujemy stworzenie w placówce Sali Doświadczania Świata. Jest to jednocześnie pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem i narzędzie terapeutyczne. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, które składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie sali doświadczania świata.

Wzbogacimy wyposażenie sali gimnastycznej o drabinki, sprzęt podwieszany, sprzęt naziemny, pomoce do SI.

Elementy pracy metodą SI wprowadzamy również już teraz - dla wszystkich dzieci. We wrześniu natomiast, po badaniach przesiewowych, stworzymy listę dzieci zakwalifikowanych do terapii prowadzonej przez specjalistów z zewnątrz. Dla pozostałych dzieci zajęcia metodą SI będą prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli oraz raz w tygodniu przez specjalistów z zewnątrz.