Leśne Skrzaty

Oferta skierowana jest dla dzieci od 2,5 do 6 roku. Dla 6 latków prowadzimy zerówkę - jednoroczne przygotowanie przedszkolne.

Oferta Dobry Start wrzesień 2022/23 (w ramach opłaty podstawowej) obejmuje:

 1. całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu (7.00-17.00) pod opieką wychowawców;
 2. realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnie z zaleceniami MEiN, udział w zajęciach i warsztatach tematycznych wynikających z realizacji programu oraz potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej:
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia umuzykalniające i taneczne
  • grupowe ćwiczenia logopedyczne „Gimnastyka buzi i języka”
  • warsztaty teatralne – „Dziecko widzem i aktorem”
  • zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
  • zajęcia rozwijające świadomość ekologiczną
  • gry, zabawy i ćwiczenia matematyczne
  • zajęcia kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania
 3. naukę języka angielskiego 1x w tygodniu, prowadzoną w oparciu o nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 4. celebrowanie polskich i angielskich świąt kalendarzowych;
 5. wspólne świętowanie urodzin i imienin oraz wszelkich innych imprez okolicznościowych;
 6. codzienny pobyt na świeżym powietrzu w trakcie prowadzonych zajęć, spacerów oraz zabaw ruchowych z wykorzystaniem ścieżek dydaktycznych i zaplecza sportowo-rekreacyjnego;
 7. zajęcia przy użyciu tablicy interaktywnej;
 8. profilaktykę zdrowotną dziecka;
 9. spotkania w zakresie profilaktyki zdrowotnej rodziny; spotkania odbywają się podczas każdych dni otwartych, uczestniczą w nich dla Państwa: psycholog, dietetyk, logopeda, specjalista do zajęć ogólnorozwojowych. Przy okazji wybranego tematu dyskutujemy na tematy ważne dla rozwoju dzieci;
 10. nagrania/filmy na bieżąco prezentowane na Funpage przedszkola;
 11. zdjęcia z każdego przedszkolnego wydarzenia na bieżąco prezentowane na Funpage przedszkola;
 12. wspólne rodzinne spotkania, podczas których zapewniamy wiele atrakcji oraz poczęstunek;

Wpisowe - 150 PLN 

Cena pakietu Dobry Start - 400 PLN