Leśne Skrzaty

Oferta STANDARD obejmuje:

Oferta skierowana jest dla dzieci od 2,5 do 6 roku. Dla 6 latków prowadzimy zerówkę - jednoroczne przygotowanie przedszkolne. 

 1. całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu (7.00-17.00) pod opieką wychowawców;
 2. realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnie z zaleceniami MEN;
 3. codzienną, intensywną naukę języka angielskiego w maksymalnym wymiarze 5x w tygodniu, prowadzoną w oparciu o nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 4. nauka języka hiszpańskiego 2x w tygodniu, prowadzoną w oparciu o nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 5. celebrowanie polskich i angielskich świąt kalendarzowych;
 6. wspólne świętowanie urodzin i imienin oraz wszelkich innych imprez okolicznościowych;
 7. codzienny pobyt  na świeżym powietrzu w trakcie prowadzonych zajęć, spacerów oraz zabaw ruchowych z wykorzystaniem ścieżek dydaktycznych i zaplecza sportowo-rekreacyjnego;
 8. udział w  zajęciach i warsztatach tematycznych wynikających z realizacji programu oraz potrzeb rozwojowych dzieci, przy wykorzystaniu doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej, prowadzonych przez specjalistów współpracujących z naszą placówką dysponujących kierunkowym wykształceniem:
  - gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna / gimnastyka ogólnorozwojowa 2x w tygodniu
  - zajęcia rytmiczne
  - taneczne 2x w tygodniu
  - grupowe zajęcia logopedyczne 2 x w tygodniu
  - indywidualne zajęcia logopedyczne 2 x w tygodniu
  - grupowe zajęcia z psychologiem 2 x w tygodniu
  - zajęcia indywidualne z psychologiem 2 x w tygodniu
  - warsztaty teatralne
  - zajęcia plastyczno- konstrukcyjne, zajęcia rozwijające świadomość ekologiczną
  - gry, zabawy i ćwiczenia matematyczne
  - zajęcia kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania
  - zajęcia z lektorem języka angielskiego
  - zajęcia kulinarne 
 9. zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów współpracujących z naszą placówką dysponujących kierunkowym wykształceniem: judo, taniec, piłka nożna;
 10. zajęcia przy użyciu tablicy interaktywnej;
 11. zajęcia z native speaker 2 x w tygodniu (prowadzone przez Pana z Londynu UK)
 12. wycieczki co najmniej 1x w miesiącu;
 13. spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów 1x w miesiącu;
 14. profilaktykę zdrowotną dziecka (w zakresie dietetycznego żywienia, rozwoju psychofizycznego);
 15. spotkania  w zakresie profilaktyki zdrowotnej rodziny; spotkania odbywają się podczas każdych dni otwartych, uczestniczą w nich dla Państwa: psycholog, dietetyk, logopeda, specjalista do zajęć ogólnorozwojowych. Przy okazji wybranego tematu dyskutujemy na tematy ważne dla rozwoju dzieci;
 16. spotkania ze sztuką;
 17. nagrania/filmy DVD przygotowane przez profesjonalistę;
 18. zdjęcia z każdego przedszkolnego wydarzenia w wysokiej rozdzielczości. Przekazujemy je kwartalnie na nośniku Pendrive; 
 19. wypożyczalnie użytecznych książek o dziecku i rodzinie;
 20. wspólne rodzinne spotkania, podczas których zapewniamy wiele atrakcji oraz poczęstunek;
 21. podręczniki i pomoce do nauki języka angielskiego.;
 22. tydzień adaptacyjny przed przyjściem do przedszkola (ostatni tydzień sierpnia).

Do reliazacji zajęć dodatkowych zatrudniamy specjalistów spoza placówki. Są to osoby wyselekcjonowane z kierunkowym wykształceniem. 

Wpisowe - 300 PLN

(w ramach wpisowego dokonujemy zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych i plastycznych na cały rok przedszkolny)

Cena pakietu standard - 650 PLN

(cena ta obejmuje wszelkie wydarzenia z których dzieci korzystają w naszej placówce, rodzic nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z pobytem dziecka w naszym przedszkolu. UWAGA: nie ma dodatkowych składek)

Zapraszamy do galerii zdjęć, w której znajdą Państwo wspomniane wyżej wydarzenia. Wszystkie prezentowane zajęcia, spektakle oraz wyjazdy są wliczone w cenę czesnego. Wkładamy wiele pracy i dzielimy się codzienną radością, co sprawia nam i dzieciom nie lada przyjemność ze współpracy.

Przejdź do galerii.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z codziennego życia Skrzata.