Leśne Skrzaty

NOWOŚĆ:

Oferta skierowana jest dla dzieci 6 letnich. Jednoroczne przygotowanie przedszkolne "Zerówka".

Oferta Zerówka Za Zero Złotych obejmuje:

 1. pobyt 5-cio godzinny dziecka w przedszkolu (8.00-13.00 grupa I) lub (12.00-17.00 grupa II) pod opieką wychowawcy;
 2. realizację podstawy programowej zgodnie z zaleceniami MEiN, udział w zajęciach i warsztatach tematycznych wynikających z realizacji programu oraz potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej: 
  • zajęcia kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • zajęcia umuzykalniające i taneczne
  • grupowe ćwiczenia logopedyczne
  • warsztaty teatralne 
  • zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
  • zajęcia rozwijające świadomość ekologiczną
  • gry, zabawy i ćwiczenia matematyczne
  • zajęcia SI
  • zajęcia z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori
 3. naukę języka angielskiego, prowadzoną przez specjalistę (nauczyciela dodatkowego);
 4. naukę języka hiszpańskiego, prowadzoną przez specjalistę (nauczyciela dodatkowego);
 5. korzystanie z zaplecza sportowo-rekreacyjnego Leśnych Skrzatów;
 6. zajęcia przy użyciu tablicy interaktywnej;
 7. profilaktykę zdrowotną dziecka;
 8. nagrania/filmy na bieżąco prezentowane na Funpage przedszkola;
 9. zdjęcia z każdego przedszkolnego wydarzenia na bieżąco prezentowane na Funpage przedszkola
 10. celebrowanie świąt i wydarzeń okolicznościowych

Wpisowe - 100 PLN 

Opłata miesięczna pakietu - 0 PLN 

Uwaga: Istnieje możliwość wykupienia obiadu dla oferty Zerówka Za Zero Złotych: koszt: 10 PLN/ dzień

Uwaga: Istnieje możliwość zorganizowania po zajęciach 5-cio godzinnej realizacji podstawy programowej - darmowej świetlicy. Wymaga to Państwa deklaracji po zapisaniu dziecka do naszej Zerówki.

 

Dla osób zainteresowanych pobytem całodziennym w pełnym wydaniu realizacji ofert Leśnych Skrzatów zapraszamy do innych naszych ofert:

Dobry start

Elementarna