Leśne Skrzaty

Bezpieczeństwo obiektu.

Bezpieczeństwo jest szerokim zagadnieniem, które w bardzo istotny sposób wpływa na komfort Państwa pociech. Zwracamy szczególną uwagę, na ten ważny punkt w naszej placówce.

Zgodnie z definicją, bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność.

Już na etapie powstawania obiektu zadbaliśmy o to, by spełnić definicję eliminując zagrożenia dla dzieci korzystających z placówki.

Bezpieczne szyby – wszędzie tam gdzie dzieci mają dostęp do szyb, okna wyposażyliśmy w szyby bezpieczne.

Monitoring sal i obiektu – każda sala, w której pracujemy z dziećmi wyposażona jest w system monitoringu zapisujący obraz za pomocą kamer cyfrowych wysokiej rozdzielczości. Systemu tego używamy do codziennej pracy. Na życzenie rodziców udostępniamy w obiekcie możliwość podglądu swoich pociech.

Mieszalniki wody – w każdej łazience instalacja wyposażona jest w specjalistyczne urządzenie do mieszania wody ciepłej z zimną. Ustawiona temperatura jest na poziomie 38 stopni co gwarantuje dzieciom odpowiedni komfort i zabezpiecza przed przypadkowymi poparzeniami.

Automatyczne krany  – dzieci w każdej sali w swoim węźle sanitarnym mają krany, które po przesunięciu dźwigni pracują odpowiednio zaprogramowaną ilość czasu.

Armatura sanitarna – umywalki oraz sedesy mają odpowiednią wysokość dostosowaną do wieku dziecka.

Czujniki dymu oraz system ostrzegania o zagrożeniu – w każdej Sali naszego obiektu posiadamy czujniki dymu, które w razie niebezpieczeństwa sygnalizują dane zagrożenie i przekazują informację do stacji monitorowania obiektu.

Stacja uzdatniania wody z sieci – dbamy o bezpieczeństwo wody użytkowej z sieci miejskiej. Mimo, że ta spełnia normy, nasz obiekt wyposażony jest w stację uzdatniania wody, której filtry zmiękczają i dodatkowo oczyszczają wodę używaną do produkcji żywności oraz użytkową z której korzystamy w obiekcie.

Ogrzewanie – budynek wyposażony jest w ogrzewanie gazowe. W roku 2022 została zamontowana klimatyzacja w salach stanowiąca również backup w przypadku braku dostaw gazu i ewentualnych awarii pieca. Grzejniki osłonięte są specjalnymi zabudowami, które uniemożliwiają bezpośredni kontakt dzieci ze źródłem ciepła.

Wentylacja – przedszkole Leśne Skrzaty posiada system wentylacji i rekuperacji. Gwarantuje to odpowiednią wymianę powietrza w budynku. Powietrze to jest dodatkowo filtrowane.

Kilimatyzacja - od 2022 roku ze względu na zmieniające się warunki atmosteryczne i towarzyszące im anomalia, każda z sal wyposażona została w klimatyzator.

Atesty – używamy tylko i wyłącznie materiałów, które posiadają odpowiednie dopuszczenia w postaci certyfikatów. Dotyczy to wszystkich, nawet najdrobniejszych elementów: wykładzin dywanowych, podłóg, mebli, oświetlenia, zabawek, pomocy dydaktycznych, placów zabaw, sprzętu sportowego, sprzętu elektronicznego, farb użytych do malowania pomieszczeń i wielu, wielu innych.

Krzesełka i stoły – specjalnie dla ergonomii i komfortu maluchów wyposażyliśmy naszą placówkę w stoły, które zapewniają regulację wysokości, oraz w krzesła o rozmiarach od 0 do 3, które stosujemy do odpowiedniego wzrostu dzieci. 

Kuchnia – pracujemy w standardzie HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. System ten pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej w zakładce oferta/posiłki.

Sprzątanie – co dzień od godziny 12.00 obiekt jest gruntownie sprzątany, gwarantuje to utrzymanie higieny, czystości oraz  świeżości, niezmiernie ważnych dla komfortu i bezpieczeństwa dzieci. Ponadto cyklicznie pierzemy wykładziny w salach oraz holu głównym, eliminując środowisko dla rozwoju roztoczy i drobnoustrojów.

Ogród – ogrodem i powierzchniami na zewnątrz budynku, zajmujemy się przez cały rok. Trawa jest koszona 2-3 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb wynikających z jej wzrostu. W ogrodzie mamy odpowiednie strefy i urządzenia, które dostosowane są do różnego wieku dzieci korzystających. Oczywiście wszystkie urządzenia i zabawki są atestowane. 

Oświetlenie awaryjne oraz drogi ewakuacji - budynek przedszkola wyposażony jest w zabezpieczenia, które w przypadku awarii prądu gwarantują utrzymanie oświetlenia w jego pomieszczeniach w czasie 1 godziny. Drogi ewakuacyjne oznaczone są odpowiednimi lampami diodowymi, których czas świecenia osiąga 6 h. Drogi Ewakuacyjne są zlokalizowane w obiekcie tak, aby w jak najkrótszym czasie dzieci mogły go opuścić. Dla bezpiecznego wyjścia z przedszkola mamy aż 8 wyjść ewakuacyjnych.