Leśne Skrzaty

Wyjazd „Żabek”, „Motyli” i „Pszczółek” do Centrum Kultury w Błoniu na koncert  edukacyjny artystów  z Filharmonii Narodowej w Warszawie - 12.03.2015