Leśne Skrzaty

Leśne Skrzaty w skansenie w Małrzycach - 19.06.2019