Leśne Skrzaty

Zasady użytkownia

Szanowny użytkowniku,

informujemy iż właścicielem niniejszej witryny internetowej jest PBP Paweł Bednarski z siedzibą w Sochaczewie (96-500), ul. Dewajtis 11.

Wszelkie materiały i treści zawarte w witrynie Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Leśne Skrzaty” są zastrzeżone i chronione prawem. Nie stanowią one wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług świadczonych na rzecz użytkowników serwisu WWW, klientów lub partnerów Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Leśne Skrzaty”. Dane prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Z dbałości o jakość prezentowanych w witrynie Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Leśne Skrzaty” dołożymy wszelkich starań, aby prezentowane informacje były wyczerpujące i aktualne. Aktualizacja danych dokonywana jest okresowo. PBP Paweł Bednarski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia  i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich kompletność i rzetelność w szczególności za ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych informacjach i danych.

PBP Paweł Bednarski z siedzibą w Sochaczewie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji lub danych. Ryzyko z tytułu użytkowania stron WWW stanowi wyłączne ryzyko ich użytkownika.

Ponadto informujemy, iż wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Komercyjne kopiowanie , powielanie, drukowanie, transmitowanie, modyfikowanie, linkowanie całych stron lub ich części jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody PBP Paweł Bednarski z siedzibą w Sochaczewie.