Leśne Skrzaty

Wycieczka do Parku Garbolewskich - 18.10.2017