Leśne Skrzaty

Treści programowe

Nasze przedszkole i żłobek realizują bogaty i spójny pakiet programowy, powiązany ściśle z anglojęzycznym profilem przedszkola oraz prozdrowotną i proekologiczną strategią działań placówki.

Uwzględnia on indywidualny tok rozwoju osobowości dziecka do momentu zdobycia umiejętności samodzielnego funkcjonowania w grupie rówieśników i osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Proponowany zestaw prestiżowych programów wychowania przedszkolnego i nauczania języka angielskiego – ciekawy pod względem treści, form i metod dydaktyczno-wychowawczych, stanowi wyzwanie dla realizatorów – dyrektora, wychowawców i specjalistów. Umożliwia dziecku i wychowawcom podejmowanie ambitnych działań, zmierzających „krok po kroku”, od najmłodszych lat do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w obu językach: ojczystym i angielskim.

Szeroka oferta zajęć dodatkowych uzupełniająca realizowany program i urozmaicająca pobyt dziecka w przedszkolu, wraz z formułą codziennej nauki języka angielskiego w trakcie zabawy i zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zapewniają realizację założeń.

Stanowią je: