Leśne Skrzaty

Żelazowa Wola - wycieczka - 17.10.2018