Leśne Skrzaty

Metody

Realizacja zadań programowych odbywa się w sposób niekonwencjonalny i nowatorski. Uwzględnia światowe trendy dydaktyczno-wychowawcze, za sprawą różnorodnych metod pracy z dziećmi zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych.

Wśród stosowanych przez nas metod pracy z dzieckiem znajdą swój udział sprawdzone na świecie i w Polsce elementy metodyczne:

oraz wiele innych.

Naszym zamiarem jest ciągłe doskonalenie form i metod pracy z dzieckiem, stąd nie traktujemy listy w/w metod jako zamkniętej. Uzupełniamy ją nie tracąc z pola widzenia osiągnięć metodycznych doświadczonych specjalistów.