Leśne Skrzaty

Wielkie Sprzątanie Świata  przez małego Leśnego Skrzata -27.09.2013

udział w 20 – tej , jubileuszowej  ogólnopolskiej akcji , która w tym roku przebiega pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”