Leśne Skrzaty

Płatności

Wszelkiego rodzaju płatności w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu oraz Żłobku „Leśne Skrzaty” są uiszczone w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy, nr  85 1240 5918 1111 0000 4907 0404

Płatności należy dokonać najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca.