Leśne Skrzaty

Płatności

Wszelkiego rodzaju płatności w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu oraz Żłobku „Leśne Skrzaty” są uiszczone w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy, nr  77 1020 1042 0000 8402 0483 7458 

Płatności należy dokonać najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca.