Leśne Skrzaty

Oferta skierowana jest dla dzieci od 2,5 do 6 roku. Dla 6 latków prowadzimy zerówkę - jednoroczne przygotowanie przedszkolne. 

Oferta ELEMENTARNA wrzesień 2023/24 obejmuje:

  1. całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu (7.00-17.00 lub do godziny deklarowanej przez rodziców) pod opieką wychowawców;
  2. realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnie z zaleceniami MEiN;
  3. naukę języka angielskiego 4x w tygodniu: 3x w tygodniu, z nauczycielem/lektorem prowadzącym zajęcia w oparciu o nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym + 1x  w tygodniu zajęcia z native speaker (Prowadzone przez Pana z Londynu UK) prowadzone w oparciu o nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
  4. nauka języka hiszpańskiego 2x w tygodniu, prowadzoną w oparciu o nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;1x w tygodniu z nauczycielem/lektorem prowadzącym zajęcia w oparciu o nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym + 1x  w tygodniu zajęcia z native speaker - nowość od września 2023.
  5. celebrowanie polskich i angielskich świąt kalendarzowych;
  6. wspólne świętowanie urodzin i imienin oraz wszelkich innych imprez okolicznościowych; Tort urodzinowy dla dziecka w grupie.
  7. codzienny pobyt  na świeżym powietrzu w trakcie prowadzonych zajęć, spacerów oraz zabaw ruchowych z wykorzystaniem ścieżek dydaktycznych i zaplecza sportowo-rekreacyjnego;
  8. udział w  zajęciach i warsztatach tematycznych wynikających z realizacji programu oraz potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej, prowadzonych przez specjalistów współpracujących z naszą placówką dysponujących kierunkowym wykształceniem:

9. ciekawe i edukacyjne wycieczki - od 2023/24 roku przedszkolanego dodatkowo płatne. Przed każdą wycieczką przedstawiać będziemy propozycje, które wymagają Waszej akceptacji. 

10. przedstawienia teatralne;

11. profilaktykę zdrowotną dziecka (w zakresie dietetycznego żywienia, rozwoju psychofizycznego);

 12. kodowanie na dywanie, programowanie (to dodatkowe zajęcia, które uruchamiamy od "już" natomiast w pełnym zakresie obowiązywać będą od stycznia 2024)

 13. spotkania  w zakresie profilaktyki zdrowotnej rodziny: psycholog, dietetyk, logopeda, specjalista do zajęć ogólnorozwojowych. Przy okazji      wybranego tematu dyskutujemy na tematy ważne dla rozwoju dzieci;

14. spotkania ze sztuką;

15. nagrania/filmy na bieżąco prezentowane na Funpage przedszkola;

16. zdjęcia z każdego przedszkolnego wydarzenia na bieżąco prezentowane na Funpage przedszkola;

17. wspólne rodzinne spotkania, podczas których zapewniamy wiele atrakcji oraz poczęstunek;

18. dni adaptacyjny przed przyjściem do przedszkola (ostatni tydzień sierpnia).

 

Wpisowe - 350 PLN - opłata jednorazowa po podpisaniu umowy.  

Podręczniki dydaktyczne realizowane w placówce - można zakupić w placówce lub muszą zostać zapewnione przez rodzica we własnym zakresie. 

 

Cena pakietu elementarnego - 650 PLN / miesiąc

 

Dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola w ramach oferty elementarnej zniżka.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty uzyskacie Państwo w recepcji przedszkola. 

Uwaga: w przypadku dużej ilości kandydatów podczas rekrutacji pierszeństwo mają dzieci z naszego żłobka oraz rodzeństwo dzieci z przedszkola.