Leśne Skrzaty

Oferta skierowana jest dla dzieci od 2,5 do 6 roku. Dla 6 latków prowadzimy zerówkę - jednoroczne przygotowanie przedszkolne. 

Oferta ELEMENTARNA wrzesień 2022/23 obejmuje:

 1. całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu (7.00-17.00) pod opieką wychowawców;
 2. realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnie z zaleceniami MEiN;
 3. naukę języka angielskiego 4x w tygodniu, prowadzoną w oparciu o nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 4. nauka języka hiszpańskiego 1x w tygodniu, prowadzoną w oparciu o nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 5. celebrowanie polskich i angielskich świąt kalendarzowych;
 6. wspólne świętowanie urodzin i imienin oraz wszelkich innych imprez okolicznościowych;
 7. codzienny pobyt  na świeżym powietrzu w trakcie prowadzonych zajęć, spacerów oraz zabaw ruchowych z wykorzystaniem ścieżek dydaktycznych i zaplecza sportowo-rekreacyjnego;
 8. udział w  zajęciach i warsztatach tematycznych wynikających z realizacji programu oraz potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu doskonale wyposażonej bazy dydaktycznej, prowadzonych przez specjalistów współpracujących z naszą placówką dysponujących kierunkowym wykształceniem:
  • gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna / gimnastyka ogólnorozwojowa 2x w tygodniu
  • zajęcia rytmiczne 1 x w tygodniu
  • zajęcia taneczne 2 x w tygodniu
  • grupowe zajęcia logopedyczne 1 x w tygodniu
  • indywidualne zajęcia logopedyczne 2 x w tygodniu
  • zajęcia z psychologiem 
  • zajęcia indywidualne z psychologiem 
  • warsztaty teatralne
  • zajęcia plastyczno- konstrukcyjne
  • zajęcia rozwijające świadomość ekologiczną
  • gry, zabawy i ćwiczenia matematyczne
  • zajęcia kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania
  • zajęcia kulinarne
  • zajęcia prowadzone przy użyciu metody symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania wg koncepcji prof. Jagody Cieszyńskiej
  • zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori - Montessoriańskie Środy
  • zajęcia wykorzystujące metodę Integracji Sensorycznej SI .
 9. jedno wybrane zajęcie dodatkowe: taniec, piłka nożna; prowadzone przez specjaliste współpracującego z naszą placówką dysponującego kierunkowym wykształceniem:
 10. zajęcia przy użyciu tablicy interaktywnej;
 11. zajęcia z native speaker (Prowadzone przez Pana z Londynu UK)
 12. ciekawe i edukacyjne wycieczki;
 13. przedstawienia teatralne;
 14. profilaktykę zdrowotną dziecka (w zakresie dietetycznego żywienia, rozwoju psychofizycznego);
 15. spotkania  w zakresie profilaktyki zdrowotnej rodziny; spotkania odbywają się podczas każdych dni otwartych, uczestniczą w nich dla Państwa: psycholog, dietetyk, logopeda, specjalista do zajęć ogólnorozwojowych. Przy okazji wybranego tematu dyskutujemy na tematy ważne dla rozwoju dzieci;
 16. spotkania ze sztuką;
 17. nagrania/filmy na bieżąco prezentowane na Funpage przedszkola;
 18. zdjęcia z każdego przedszkolnego wydarzenia na bieżąco prezentowane na Funpage przedszkola; 
 19. wspólne rodzinne spotkania, podczas których zapewniamy wiele atrakcji oraz poczęstunek;
 20. dni adaptacyjny przed przyjściem do przedszkola (ostatni tydzień sierpnia).

Do reliazacji zajęć dodatkowych zatrudniamy specjalistów spoza placówki. Są to osoby wyselekcjonowane z kierunkowym wykształceniem. 

Wpisowe - 350 PLN

(w ramach wpisowego dokonujemy zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych i plastycznych na cały rok przedszkolny)

Cena pakietu elementarnego - 600 PLN 

(cena ta obejmuje wszelkie wydarzenia z których dzieci korzystają w ramach pakietu elementranego w naszej placówce, rodzic nie ponosi dodatkowych kosztów w związku z pobytem dziecka w naszym przedszkolu. UWAGA: nie ma dodatkowych składek).