Leśne Skrzaty

Ramowy rozkład zajęć

7.00-8.30
Zbieranie się w grupy. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.
Zajęcia z języka angielskiego wynikające z językowego profilu przedszkola.

8.30-9.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

Śniadanie. 

9.30- 10.45
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą . Prowadzenie działań w różnych sferach aktywności , dostosowanych do możliwości dziecka.

10.45-11.00

Drugie śniadanie.

10.45-12.00

Wycieczki, spacery. Zabawy ruchowe i zajęcia dowolne lub zorganizowane, odbywające się  w ogrodzie przedszkolnym ( zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim).

12.00-13.00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Obiad.

13.00-14.30


Poobiedni relaks –dla chętnych  leżakowanie,   słuchanie ulubionych bajek, alternatywnie- praca z dziećmi o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Realizacja pomysłów dzieci. Propozycje dodatkowych zadań dla dzieci chętnych. 

Zajęcia z języka angielskiego wynikające z językowego profilu przedszkola.

Zajęcia dodatkowe: taneczne, judo, piłka nożna.

14.30-15.30


Zabiegi higieniczne .Przygotowanie do podwieczorku. 

Podwieczorek.

15.30-17.00


Aktywność własna dzieci. Zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb. Rozchodzenie się dzieci.

 

Realizacja  PODSTAWY PROGRAMOWEJ odbywa się w godz.: 08:00 - 13:00

Szczegółowe plany dnia są dostępne  dla rodziców dzieci  z grupy BIEDRONKI, ŻABKI,  MOTYLKI  I PSZCZÓŁKI  po zalogowaniu.