Leśne Skrzaty

Ramowy rozkład zajęć

7.00-8.30
Zbieranie się w grupy. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

8.30-9.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

Śniadanie. 

9.30- 10.45
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą . Prowadzenie działań w różnych sferach aktywności , dostosowanych do możliwości dziecka. Realizacja zajęć dodatkowych.

10.45-11.00

Drugie śniadanie.

10.45-12.00

Wycieczki, spacery. Zabawy ruchowe i zajęcia dowolne lub zorganizowane, odbywające się  w ogrodzie przedszkolnym. Realizacja zajęć dodatkowych.

12.30-13.30

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Obiad.

13.30-14.30


Poobiedni relaks –dla chętnych  leżakowanie,   słuchanie ulubionych bajek, alternatywnie- praca z dziećmi o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Realizacja pomysłów dzieci. Propozycje dodatkowych zadań dla dzieci. 

14.30-15.30


Zabiegi higieniczne .Przygotowanie do podwieczorku. 

Podwieczorek.

15.30-17.00


Aktywność własna dzieci. Zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Realizacja  PODSTAWY PROGRAMOWEJ odbywa się w godz.: 08:00 - 13:00

Szczegółowe plany dnia są dostępne  dla rodziców dzieci  z grupy  ŻABKI,  MOTYLKI  I PSZCZÓŁKI  po zalogowaniu.