Leśne Skrzaty

 „W krainie Świętego Mikołaja”- dzień krajów skandynawskich - 11.12.2013