Leśne Skrzaty

Żłobek dla najmłodszych Skrzatów. Oferta na rok 2022/2023

 

W naszym żłobku oferujemy Skrzacikom  opiekę  w godzinach 7.00 - 17.00 oraz zajęcia wychowawczo-rozwojowo-dydaktyczne. Zajęcia te są rozpisane na każdy miesiąc roku i mają na celu rozwijanie różnych umiejętności maluszków, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju. 

Zapewniamy całodzienną, fachową opiekę nad dziećmi w wieku od którego dziecko samodzielnie potrafi chodzić  do 2,5 lat. Dzieci starsze zapraszamy do naszego przedszkola. 

Wyrabiamy nawyki higieny oraz troszczymy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci.

Prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, wspomagające indywidualny rozwój i wczesną edukację.      

Kształtujemy postawy społeczne dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania wśród rówieśników.

Rozwijamy wyobraźnię i wrażliwość estetyczną oraz ich  uzdolnienia, poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz uczestnictwo w zajęciach rytmicznych i muzycznych.

W razie potrzeby udzielamy pomocy psychologiczno –pedagogicznej, nad postawami maluszków czuwa nasz psycholog.

Zapewniamy dzieciom prawidłowe żywienie oraz uczymy przestrzegania zasad higieny przy spożywaniu posiłków. Oczywiście posiłki pochodzą z naszej kuchni i uwzględniają potrzeby żywieniowe dzieci w odpowiednim wieku.


OFERTA PROGRAMOWA:

1. Indywidualne podejście do każdego dziecka

2. Troskliwa pielęgnacja i opieka


3. Zajęcia edukacyjne dostosowane do wieku dzieci:
a) gry i zabawy ogólnorozwojowe
b) zajęcia techniczno-plastyczne
c) zajęcia rytmiczne i muzyczne
d) zajęcia gimnastyczne  ( w tym zajęcia z elementami integracji sensorycznej SI )

e) profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne
f) bajkoterapię

g) bloki językowe - pierwszy kontakt z językiem angielskim i hiszpańskim

 

4. Wspólne celebrowanie świąt w trakcie roku, m. in.:
a) Urodziny Dzieci
b) Mikołaj
c) Bal Karnawałowy
d) Dzień Rodziny

e)Teatrzyki w wykonaniu profesjonalnych aktorów itd.

Wpisowe - 350 pln ( w ramach wpisowego dokonujemy zakupu pomocy dydaktycznych i plastycznych na cały rok )

Cena czesnego - 1 000 pln

Uwaga:

1) Każdy rodzic korzystający z oferty naszego Żłobka ma możliwość ubiegania się w Urzędzie Miasta Sochaczew do zwrotu 300 pln/miesiąc posiadając aktualną/aktywną Sochaczewską kartę Mieszkańca - wystarczy zgłosić nam ten fakt podczas rejestracji dziecka w naszym żłobku podając nr karty.

2) Od 01.04.2022 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowuje pobyt dzieci w Żłobku - 400 pln/miesiąc . Więcej informacji na stronie: Ministerstwa

3) Osoby zamieszkujące na terenie Miasta Sochaczew otrzymują zwrot w wysokości 30 pln/miesiąc 

4) Powyższe kwoty z pkt 1) i 2) i 3) obniżają czesne wpłacane do naszej jednostki. Więcej szczegółów udzielimy na miejscu lub telefonicznie.